Företaget

RhoVac bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mera specifikt – av terapeutiska cancervacciner. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 – angriper detta överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde.

Extra bolagsstämma – 160105
 – Kommuniké från extra bolagsstämma i RhoVac AB

 – Kallelse till extra bolagsstämma
 – Fullständiga beslutsunderlag RhoVac 160105
 – Fullständiga villkor för TO 1
 – Fullmaktsformulär extra bolagsstämma RhoVac 160105
 – Styrelsens redogörelse
 – Revisorns yttrande enligt 13-6 och 14-8 ABL